OUR TIMES | The Gustaw Holoubek Dramatic Theater in Warsaw
premiere date: 1.02.2024
directed by: Weronika Szczawińska | script: Weronika Szczawińska, Piotr Wawer Jr | dramaturgy / choreography: Agata Maszkiewicz | scenography / costumes: Karol Radziszewski | breathing cooperation: Dobrawa Borkała | musical arrangement: Piotr Wawer Jr | stage manager / assistant director: Julian Potrzebny | executive producer: Małgorzata Błasińska, Olga Stefańska
cast: Waldemar Barwiński, Małgorzata Niemirska, Anna Szymańczyk, Helena Urbańska, Piotr Wawer Jr

Małgorzata Niemirska

Piotr Wawer Jr

Helena Urbańska

Waldemar Barwiński

Anna Szymańczyk

Back to Top